Solveig Lind

”För mig har du betytt mycket både konstnärligt och själsligt! Det handlar om att ha roligt och att våga; du inspirerar till båda! Du ser och uppmuntrar det jag inte själv ser och hittar ofta nya positiva vinklingar när jag själv inte är nöjd. Du är rak och tydlig i dina bedömningar, både positivt och negativt vilket gör att man utvecklas. Du har inspirerat mig till så mycket.”

@solveigsatelje